Chính sách quản lý

Qui định trò chơi Đồng xu may mắn

Hoan nghêng bạn tham gia!

Nhằm đảm bảo trình tự trò chơi Đồng xu may mắn và cung cấp môi trường vui chơi kiên toàn cho các hội viên công ty TNHH quốc tế LuckyRain (dưới đây gọi tắt là công ty chúng tôi) thiết lập qui tắc 【Qui định trò chơi Đồng xu may mắn】 (dưới đây gọi tắt là qui định này), cần sự hỗ trợ và ủng hộ của các hội viên Đồng xu may mắn cùng nhau xây dựng môi trường trò chơi tốt nhất!

Tính chính xác thông tin cá nhân của người chơi để đăng nhập

Thông tin cá nhân của người chơi đăng nhập tại trang web của công ty chúng tôi (dưới đây gọi tắt là thông tin đăng nhập) nếu không đúng với thực tế, thì công ty chúng tôi sẽ không cung cấp dịch vụ cho tài khỏan này (Ví dụ: tên tài khoản, mật khẩu kiểm tra, đăng nhập lịch sử trò chơi, nhận thưởng của chương trình,…)
Công ty chúng tôi có quyền tạm ngưng tài khoản của nguời chơi và người chơi chịu tòan bộ trách nhiệm thiệt hại và bị tuy tố pháp luật trong các trường hợp sử dụng thông tin cá nhân không đúng để đăng ký tài khoản, tiết lộ tài khoản đăng nhập, tài khoản trò chơi, mật khẩu và thông tin liên quan của trò chơi cho người khác hoặc sang nhượng tài khoản cho người khác để có lãi hoặc không lãi.

Quy định xử phạt

Truờng hợp người chơi vi phạm các điều sau, đã bị nhân viên điều tra và xác nhận sẽ tùy tình trạng nặng nhẹ, nhẹ thì bị yêu cầu rời khỏi trò chơi hoặc cấm phát ngôn và sử dụng chức năng tặng gửi , nghiêm trọng sẽ bị ngưng bản quyền và kết thúc hợp đồng.

Qui định quản lý và xử phạt như sau:

 1. Phát ngôn không đúng (ví dụ: phát ngôn không chính xác, ngôn ngữ kích động, liên quan đến tấn công nguới khác) Mức phạt: sẽ bị 【Hủy bỏ phục vụ phát ngôn】.
 2. Có hành vi không tốt chơi trò chơi, bao gồm khi sử dụng dịch vụ công ty hoặc hành vi từ dịch vụ của công ty. Mức phạt: lần đầu ngưng sử dụng 3 ngày, lần 2 trở lên ngưng sử dụng 7 ngày. (Trường hợp nghiêm trọng, sẽ xử phạt 【chấm dứt hợp đồng】)
 3. Lợi dụng trò chơi Đồng xu may mắn để mua bán đồng xu, bao gồm sử dụng dịch vụ của công ty và các hành vi từ dịch vụ của công ty. Mức phạt: lần đầu ngưng sử dụng 3 ngày, lần 2 ngưng sử dụng 7 ngày. (Trường hợp nghiêm trọng, sẽ xử phạt 【chấm dứt hợp đồng】 hoặc 【hủy chức năng tặng gửi】)
 4. Lợi dụng trò chơi Đồng xu may mắn để mua bán công cụ (không thuộc công cụ sử dụng trong trò chơi này), bao gồm sử dụng dịch vụ của công ty và các hành vi từ dịch vụ của công ty. Mức phạt: lần đầu ngưng bản quyền 3 ngày, lần 2 ngưng bản quyền 7 ngày. (Trường hợp nghiêm trọng, sẽ xử phạt 【chấm dứt hợp đồng】 hoặc 【hủy chức năng tặng gửi】)
 5. Lợi dụng trò chơi Đồng xu may mắn để làm môi giới phát quảng cáo, đăng tải thông tin và trang web không lành mạnh, hoặc có hành vi môi giới. Mức phạt: lần đầu ngưng sử dụng 3 ngày, lần 2 ngưng sử dụng 7 ngày. (Trường hợp nghiêm trọng, sẽ xử phạt 【chấm dứt hợp đồng】)
 6. Lợi dụng trò chơi Đồng xu may mắn để mua bán, tiếp nhận và sang nhượng tài khoản trò chơi, bao gồm sử dụng dịch vụ của công ty và các hành vi từ dịch vụ của công ty. Mức phạt: lần đầu ngưng bản quyền 7 ngày, lần 2 sẽ xử phạt 【chấm dứt hợp đồng】
 7. Lợi dụng trò chơi Đồng xu may mắn để đăng tải và tuyên truyền các ngôn từ pháp luật Đài Loan cấm hoặc ngôn từ lôi kéo người khác phạm pháp. (Ví dụ: mua bán ma túy, lời nói có ý mua bán ma túy). Mức phạt: lần đầu ngưng sử dụng 7 ngày, lần 2 sẽ xử phạt 【chấm dứt hợp đồng】
 8. Mạo danh nhân viên công ty sử dụng trò chơi Đồng xu may mắn, mạo danh nhân viên phục vụ hoặc nhân viên quản lý của công ty trò chơi hoặc đăng ký tên tài khoản làm người khác nhằm tưởng là nhân viên công ty trò chơi để giao dịch với người chơi. Mức phạt: sẽ xử phạt 【chấm dứt hợp đồng】
 9. Lợi dụng trò chơi Đồng xu may mắn để ăn cắp và lừa đảo có hành vi vi phạm pháp luật Đài Loan. Mức phạt: 【Tạm thời đóng băng tài khỏan】, sau khi điều tra xác nhận vi phạm luật công ty sẽ thu hồi toàn bộ đồng xu và đạo cụ… (bao gồm những tài khoản liên quan) và sẽ 【chấm dứt hợp đồng】.
 10. Bị nhân viên nhà nước phát hiện hoặc xác nhận người chơi có hành vi phạm pháp. Mức phạt: 【Tạm thời đóng băng tai khỏan】, khi (nhận được công văn của cảnh sát và cơ quan nhà nước), sẽ thu hồi tòan bộ tiền tệ và đạo cụ nhận được từ hành vi phạm pháp (bao gồm những tài khoản liên quan).
 11. Sử dụng trang web khác để chỉnh sửa số đồng xu và đạo cụ bằng cách lợi dụng BUG của trò chơi hoặc thông qua sơ hở của trang trang web công ty. Mức phạt: 【Tạm thời đóng băng tai khỏan】, thu hồi những món lợi nhận được từ BUG và xóa ghi nhận của người chơi, công ty sẽ truy cứu pháp luật (bao gồm những tài khỏan liên quan).
 12. Đăng ký nhiều tài khoản để trục lợi, tiếp nhận tồn trữ tiền tệ và đạo cụ có phạm được từ hành vi phạm pháp. Mức phạt: 【Tạm thời đóng băng tai khỏan】, thu hồi những món lợi bất chính, công ty sẽ truy cứu pháp luật (bao gồm những tài khoản liên quan).
 13. Đăng ký nhiều tài khoản phá hoại qui định trò chơi. Mức phạt: 【không cho đăng nhập】, hoặc 【chấm dứt hợp đồng】
 14. Trường hợp ác ý phản ánh công ty, nhục mạ, làm ảnh hưởng nhân viên phục vụ và công việc của trung tâm dịch vụ khách hàng, công ty sẽ truy cứu pháp luật.
  Mức phạt: lần đầu ngưng sử dụng 3 ngày, lần 2 trở lên ngưng sử dụng 7 ngày. (Trường hợp nghiêm trọng, sẽ xử phạt 【chấm dứt hợp đồng】). Bao gồm trò chơi tất cả các kênh trò chơi công khai hoặc bí mật của trò chơi Đồng xu may mắn trên mạng.
  Ghi chú:
  1. Số lần vi phạm không phân theo trò chơi, sẽ tích lũy toàn bộ trò chơi.
  2. Nếu bang hội không làm tốt nhiệm vụ quản lí , bên admin tùy vào từng tình trạng nặng nhẹ để xử lý, nặng thì bị 【giải tán bang hội】.
  3. Các mục quản lý và xử phạt, chi tiết trong phần【giải thích hạn mục vi phạm】

Giải thích xử phạt

Đối với hội viên vi phạm qui định, tùy vào tình tiết nặng nhẹ công ty sẽ xử phạt theo nội dung sau:

 1. 【Bắt buộc rời khỏi】: hệ thống thao tác cưỡng chế hội viên thoát ra.
 2. 【Bắt buộc đóng trang web】:hệ thống thao tác cưỡng chế hội viên đóng trang web tự tạo.
 3. 【Cấm phát ngôn】: hội viên không phát ngôn được trong một thời gian qui định.
 4. 【Chặn tạm thời】: hội viên không đăng nhập được trong một thời gian qui định.
 5. 【Chấm dứt hợp đồng】:chấm dứt quyền sử dụng tài khoản của hội viên, hội viên này bị cho vào danh sách đen, vĩnh viễn từ chối cung cấp dịch vụ và hợp đồng đối với hội viên này. Người bị chấm dứt hợp đồng, đồng thời sẽ 【xóa bỏ tòan bộ tài sản hư cấu】 (xem giải thích ở điểm 9).
 6. 【Cấm đăng nhập】:cùng một tài khoản cấm đăng nhập trò chơi Đồng xu may mắn.
 7. 【Hủy bỏ phục vụ phát ngôn】: ngưng phục vụ phát ngôn của hội viên trên tài khỏan này.
 8. 【Hủy bỏ phục vụ tặng gửi】: ngưng phục vụ tặng gửi của hội viên trên tài khoản này.
 9. 【Xóa bỏ tài sản hư cấu】: chiến thắng và vật phẩm hư cấu trong trò chơi sẽ trở về số 0.
 10. 【Giải tán bang hội】: Chấm dứt các dịch vụ liên quan đến bang hội này, và đối với bang hội 【Xóa bỏ tài sản hư cấu】( nói rõ tại điều thứ 9) . Để duy trì quyền lợi cho những hội viên khác, đã tham gia bang hội và tự động thoát ra.
  Nếu tài khoản của người chơi vi phạm quy định trên 3 lần thì công ty có quyền chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn ngưng quyền sử dụng và toàn bộ dịch vụ của tài khoản này ( trong đó có 【Giải tán bang hội】 ), đồng thời tòan bộ vật phẩm hư cấu trong tài khỏan Đồng xu may mắn sẽ trở về số 0. và bị cho vào danh sách đen.

Hướng dẫn hạn mục vi phạm

Hành vi chơi không hợp lệ

Nếu điều tra và xác nhận người chơi dùng phương pháp không hợp lệ, sử dụng phục vụ công ty hoặc từ những phục vụ do công ty cung cấp bằng cách phi pháp (bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn trên hệ thống trò chơi ,người chơi có thể tự mình sửa đổi ) tạo thiệt hại tài sản hư cấu (như tiền tệ trong trò chơi) cho ngừơi chơi khác hoặc chơi không công bằng, thì công ty sẽ thông báo người chơi bị phạt theo mức công ty qui định, tùy tình tiết nặng nhẹ mà giới hạn quyền sử dụng, nhằm bảo vệ quyền lợi của những hội viên khác trong môi trường trò chơi Đồng xu may mắn. Trong trò chơi không được mua bán điểm và vật phẩm hư cấu. Ngoài ra những tài khỏan hỗ trợ hoặc tham gia hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt với mức tương ứng.

Cấm những hành vi chơi không hợp lệ và vi phạm nội qui của công ty, thế nào là hành vi chơi không hợp lệ?

 1. Ác ý lợi dụng sơ hở của trang web (BUG), hoặc những phương pháp bất kỳ không phải của chương trình trò chơi cung cấp (như: xâm nhập, ngăn chặn, phá họai, chỉnh sửa nội dung, phong tỏa), hoặc sử dụng phương pháp bất chính để chỉnh sửa nội dung, bẻ khóa trò chơi để thắng điểm, ảnh hưởng tính công bằng của trò chơi.
 2. Giao dịch bằng tài khỏan của người khác, lợi dụng trò chơi để trục lợi hoặc sử dụng dịch vụ bằng cách không công bằng.
 3. Lợi dung trò chơi 【Đồng xu may mắn】 hoặc những chi tiết trong trò chơi 【Đồng xu may mắn】để làm thất thoát tài sản trò chơi.
 4. Mua bán đồng xu trong trò chơi, thẻ điểm và những vật phẩm hư cấu khác.
 5. Lợi dụng phương pháp nạp thẻ trên mạng để ăn cắp điểm.
 6. Lợi dụng trò chơi Đồng xu may mắn để làm môi giới phát quảng cáo, đăng tải thông tin và trang web không lành mạnh, làm hành vi môi giới.
 7. Làm ảnh hương quyền lợi và thông tin cá nhân của người thứ 3. (Vi phạm luật bảo mật thông tin cá nhân).
 8. Làm rối loạn trò chơi và hoạt động, bị nhân viên phục vụ nhắc nhở nhiều lần vẫn không cải thiện.
 9. Mạo danh nhân viên phục vụ của công ty hoặc người quản lý trò chơi hoặc đăng ký tên tài khoản làm người khác nhằm tưởng là nhân viên công ty trò chơi để giao dịch với người chơi.
 10. Lợi dụng trò chơi đồng xu may mắn phát ngôn nhục mạ, nói xấu, công kích, uy hiếp hoặc có hàm ý tình dục (bao gồm từ đồng âm), hoặc kỳ thị chủng tộc công kích các hội viên khác. (Sẽ bị 【Hủy bỏ phục vụ phát ngôn】).
 11. Ở trang chủ trò chơi ác ý cho qua thông tin, bị hội viên của trò chơi Đồng xu may mắn chụp ảnh lại phản ánh xác thực. (Sẽ bị 【Hủy bỏ phục vụ phát ngôn】).

Phát ngôn không chuẩn mực (trong trò chơi, và bình luận trên trang web)

Nhằm đảm bảo không khí hòa thuận và tất cả hội viên được sử dụng và xem trang web trò chơi, xin tất cả phải tuân thủ lịch sự trên mạng, tạo không gian trò chơi lành mạnh. Người chơi trong trò chơi Đồng xu may mắn không được phát ngôn (trực tiếp , gián tiếp, nói móc, ngôn ngữ riêng, từ láy, từ đồng âm, chữ số hoặc biểu tượng của chửi thề, nói tục, nói láy, các từ ngữ liên quan bằng cách viết ngang viết dọc có ý nghĩa như nội dung sau đều bị nghiêm cấm). Trong trò chơi Đồng xu may mắn có các trường hợp sau, nhân viên công ty trực tiếp tiến hành xử phạt hội viên không cần báo trước. Nếu phát ngôn không được chấp nhận nhưng lại không thuộc phạm vi giới hạn dưới đây, sẽ do nhân viên công ty dựa theo đạo đức xã hội để khuyên bảo và xét xử, sẽ bị 【Hủy bỏ phục vụ phát ngôn】

 1. Lợi dụng trò chơi Đồng xu may mắn, kênh trò chơi để gửi các từ ngữ đê tiện, thô tục, thô lỗ, nhục mạ, nói xấu, công kích, uy hiếp, kích động, kỳ thị chủng tộc và giới tính, từ ngữ thô tục, khiêu dâm, có hàm ý tình dục, từ ngữ có nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng cảm nhận của các hội viên khác.
 2. Lợi dụng trò chơi Đồng xu may mắn, phát ngôn giả mạo nhân viên công ty, hoặc tự xưng là nhân viên công ty, người quản lý trò chơi.
 3. Cố ý cản trở, nhục mạ hoặc lừa đảo nhân viên công ty.
 4. Phát ngôn về thông tin công chưa công bố hoặc không thật trong trò chơi Đồng xu may mắn. (Bao gồm tin nhắn công khai hoặc không công khai, {cố ý dùng từ ngữ hoặc hình ảnh}, hoặc người chơi tự suy đoán). Có ý đồ làm cho các hội viên khác không tin tưởng, nếu tạo tổn thất cho công ty thì chúng tôi sẽ truy cứu pháp luật.
 5. Trên trang web trò chơi Đồng xu may mắn phát ngôn nhiều lần làm cho người chơi khác không xem được thông tin của kênh trò chơi, ví dụ liên tục phát ngôn những từ ngữ vô ý nghĩa (như tiếng anh con số, chữa sai front chữ, ký hiệu, hình biểu cảm, chỉ lệnh, chữ hệ thống cài đặt), hoặc tạo ngôn nhữ trùng lập nhiều lần đều xem như làm cho người khác không xem được thông tin (trên 2 người là xem như kênh công khai).
 6. Sử dụng trang web trò chơi để giải quyết tranh chấp riêng tư hoặc cãi nhau, và gửi hình ảnh làm ảnh hưởng kích động người khác tham gia tranh cải, ảnh hưởng người chơi khác.
 7. Vi phạm bảo mật thông tin cá nhân trong trò chơi Đồng xu may mắn, ví dụ : tiết lộ thông tin cá nhân của hội viên khác của trò chơi Đồng xu may mắn.
 8. Đăng tải nội dung quảng cáo với mục đích kinh doanh trên trò chơi Đồng xu may mắn (buôn bán vật phẩm không thuộc trò chơi, hành vi quảng cáo mua bán hàng hóa).
 9. Buôn bán ma túy, vũ khí súng… vật phẩm phạm pháp hoặc đăng tải hình ảnh quảng cáo mại dâm trên trang web trò chơi Đồng xu may mắn.
 10. Đăng tải hình ảnh có nội dung phạm pháp hoặc lối kéo người khác phạm pháp trên trang web trò chơi Đồng xu may mắn.
 11. Đăng tải hành vi vi phạm pháp luật Đài Loan lội kéo người khác phạm tội trong trò chơi Đồng xu may mắn để lôi kéo (ví dụ: mua bán ma tuý, từ ngữ có hàm ý mua bán ma túy).

Nick name không phù hợp (gồm tên trong trò chơi, và trên trang web)

Tên nhân vật trong trò chơi và tên trang web do nguời chơi tạo để đăng nhập, tên cài đặt xong không được thay đổi, người chơi hãy thận trọng khi đặt tên cho nhân vật mình yêu thích. Nếu tên nhân vật không phù hợp và vi phạm pháp luật công ty chúng tôi sẽ khóa và xóa đi mà không báo trước. Những trường hợp dưới đây, nhân viên chúng tôi có thể tiến hành xử phạt mà không báo trước, nếu không thuộc phạm vi giới hạn dưới đây, sẽ do nhân viên công ty dựa theo đạo đức xã hội để khuyên bảo và xét xử.

 1. Tên hoặc những tên gọi không được tương tự với nhân viên công ty, giả mạo tên cơ quan liên quan đến công ty, và các tên gây nhầm lẫn với nhân viên công ty, bao gồm những chữ đặc thù mà người chơi khác không phân biệt được. Ví du: dịch vụ khách hàng, Đồng xu may mắn, GM… đều là nhân viên công ty.
 2. Nick name có hàm ý nhục mạ,thô lỗ, phỉ báng, tấn công, uy hiếp, kích động đối với công ty hoặc nhân viên công ty Đồng xu may mắn. Ví dụ: thành sao nát, dịch vụ khách hàng ngu.
 3. Tên nhân vật có kỳ thị chủng tộc và giới tính, từ ngữ không văn hóa, khiêu dâm, nội dung có hàm ý tình dục, từ ngữ có ý nghĩa vi phạm thuần phong mỹ tục. Ví dụ: ai muốn tình một đêm, gái gọi.
 4. Tên nhân vật có nội dung kêu gọi người khác vi phạm pháp luật Việt nam. (Ví dụ: mua bán ma túy, từ ngữ có hàm ý mua bán ma túy).

Ghi chú: từ ngữ (viết hoa, viết thường, chữ lớn, chữ nhỏ, đồng âm đều trong phạm vi) Lợi dung BUG để chơi (bao gồm tuyên truyền, phát tán tin nhắn) Người chơi không được lợi dụng sai xót BUG không phải tự nhiên hoặc không phải sai xót tự nhiên hoặc bằng phương pháp không công bằng, để chơi trò chơi (BUG chưa thông báo sẽ do công ty thẩm định) hoặc sơ hở của trò chơi, làm cho server quá tải hoặc bị đứng máy…, để tự mình có lợi hoặc mang lợi cho người khác, làm cho trò chơi mất cân bằng. Người chơi sau khi phát hiện BUG, phải lập tức báo cho nhân viên của công ty. Nếu người chơi lợi dụng BUG, sơ hỡ của phần mềm, hoặc dùng phương pháp bất chính để đạt lợi hoặc làm cho phầm mềm mất cân bằng hư hỏng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người chơi khác làm mất hiệu quả theo cài đặt ban đầu, công ty điều tra sau khi xác thực, thì sẽ xử lý theo hình thức sau: Công ty chúng tôi sẽ 【Tạm thời đóng băng tài khỏan】, thu hồi toàn bộ lợi ích phi pháp trực tiếp hoặc gián tiếp nhận được do sử dụng BUG để chơi trò chơi, nhưng nếu trường hợp sai phạm nghiêm trọng không thể thu hồi được lợi ích hoặc phát sinh ra nhiều lợi ích phi pháp liên đới thì công ty sẽ phát văn bản hoặc email thông báo, tạm khóa tài khỏan chờ đến khi chỉnh sữa xong các sai xót thông tin tài khoản, hoặc chỉnh sửa tòan bộ nhân vật của tài khỏan về lúc ban đầu, đồng thời trở về thông tin lưu trữ chính xác ban đầu.

Ác ý chỉnh sửa phần mềm trò chơi

Người sử dụng không được xâm phạm, cắt bỏ, phá hoại phần mềm trò chơi, hoăc chỉnh sửa, sọan thảo nội dung của bộ nhớ trò chơi hoặc thêm phá khóa mật khẩu trò chơi, hoặc bằng bất kỳ phương pháp chỉnh sửa, sao chép thay đổi tham số… để biến đổi nội dung trò chơi, để đạt lợi ít bất chính…, làm công ty tổn thất không công bằng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người chơi khác làm mất hiệu quả theo cài đặt ban đầu, công ty điều tra sau khi xác thực, thì sẽ xử lý theo hình thức sau: Công ty điều tra xác nhận thì sẽ thu hồi toàn bộ lợi ích phi pháp trực tiếp hoặc gián tiếp nhận được do người chơi ác ý chỉnh sửa phần mềm, công ty có quyền lập tức chấm dứt hợp đồng mà không cần báo trước, thu hồi tòan bộ đồng xu và đạo cụ bất chính, và công ty chúng tôi sẽ bảo lưu truy cứu pháp luật. (Bao gồm những tài khoản có liên quan)

Tố cáo Đăng ký nhiều tài khoản để trục lợihacker”, “gian lận”

Nhằm bảo vệ tính công bằng của trò chơi và giúp công ty tố giác người chơi có hành vi “Hacker” và “gian lận”, tôi đồng ý cho công ty dùng CLINET để đọc dữ liệu trong vi tính và những thông tin khác mà không thông báo, bao gồm cả thông tin bàn phím, con chuột, thẻ hiển thị, thể internet, CPU, RAM, vị trí IP, trong đó bao gồm những thông tin của 『phần mềm thứ 3 chưa được cho phép』 cùng lúc vận hành với trò chơi Đồng xu may mắn (ghi chú). Những tài liệu trên chỉ dùng để bảo vệ người chơi, duy trì chất lượng trò chơi và tìm ra người chơi không hợp lệ hoặc hành vi phạm pháp, truy tìm thông tin. Ghi chú: từ 『phần mềm thứ 3 chưa được cho phép』 là nói phần mềm chưa được công ty đồng ý cho sử dụng. Trong đó bao gồm nhưng không chỉ công ty chúng tôi đánh giá (1)có thể tiến hành và cung cấp gian lận; (2)có thể cho Client chỉnh sửa hoặc xâm nhập vào môi trường và giao diện trò chơi; (3)phần mềm thứ 3 ngăn chặn, tìm ra hoặc các phương pháp khác hoặc thông qua trò chơi thu thập tin tức của bất kỳ “addon” hoặc “mod”. Môi trường trò chơi vui vẻ cần sự giám sát và bảo vệ của tất cả hội viên, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn, nếu phát hiện hành vi công ty nghiêm cấm, vui lòng lập tức báo cho chúng tôi.

 1. Bị tố cáo
  Nhằm loại trừ hiện tượng không công bằng trong trò chơi, hàng ngày nhân viên quản lý sẽ tiến hành kiểm tra an toàn thành tích trò chơi và thông tin liên quan. Trường hợp nghi ngờ lừa đảo hoặc tài sản tăng không bình thường sẽ bị liệt kê vào danh sách kiểm tra, nếu xác nhận vi phạm có thật công ty chúng tôi sẽ thông báo hội viên, lập tức chấm dứt hợp đồng.
 2. Báo cáo / tố cáo
  Nếu phát hiện hành vi vi phạm qui định trò chơi, có thể thông báo cho chúng tôi. Sau khi nhận được thông báo chúng tôi sẽ lập tức điều tra, nếu đúng sự thật, chúng tôi sẽ công bố trên trang web trò chơi Đồng xu may mắn.
  (1) Giấy tờ phải kèm theo khi báo cáo và tố cáo:
  • Nick name (nếu tố cáo thì ghi thêm biệt danh của hội viên mà bạn tố cáo)
  • Lý do
  • Thời gian, địa điểm phát sinh (khu vực trò chơi hoặc đơn vị hoặc tên chương trình)
  • Chụp ảnh hoàn chỉnh những chứng cứ, xin chú ý: nếu tố cáo, thời hạn xử lý là một tháng kể từ ngày phát sinh, nếu quá hạn công ty sẽ không tiếp nhận.
  (2) Phương pháo báo cáo hoặc tố cáo như sau:
  • Gửi đến hộp thư cửa trò chơi Đồng xu may mắn (dùng cho trường hợp cần gửi kèm theo hình ảnh).
  • 『Thông báo câu hỏi 』trên trang web Đồng xu may mắn.
 3. Khiếu nại xử phạt :
  Hội viên dựa theo qui định hợp đồng đã ký kết khi đăng ký hội viên, căn cứ theo nội dung phần “quyền lợi khiếu nại”. Vui lòng gửi emai service@luckyraingame.com, sau khi nhận được đơn chúng tôi sẽ liên lạc với hội viên trong thời gian nhanh nhất. Trong đơn tố cáo phải ghi chi tiết thông tin cá nhân của hội viên, nếu không phải thông tin của hội viên khi đăng ký ban đầu, thì chúng tôi không thể xử lý.

Qui định về vật phẩm hư cấu

 1. Trong trò chơi cho phép hội viên dùng số điểm để đổi vật phẩm hư cấu hoặc tiền tệ trò chơi, sau khi hoàn thành thủ tục đổi, vì vật phẩm hư cấu hoặc tiền tệ trò chơi chỉ có mục đích giải trí, không có giá trị thực tế nữa.
 2. Trong trò chơi cho phép hội viên dùng số điểm để đổi vật phẩm hư cấu hoặc tiền tệ trò chơi, Đồng xu may mắn chỉ cho phép đổi một chiều, không thể đổi vật phẩm hư cấu hoặc tiền tệ trò chơi thành số điểm, nếu hội viên tự ý giao dịch cá nhân mà gây tổn thất cho bản thân thì công ty chúng tôi không có trách nhiệm bồi thường hoặc trách nhiệm pháp luật.
 3. Những vật phẩm hư cấu phát hành trong trò chơi, chỉ dành cho chương trình đặc biệt hoặc phát cho một tài khỏan, người sử dụng không được yêu cầu công ty chuyển nhượng vật phẩm hư cấu của cá nhân thực tế sang cho tài khoản chỉ định.
 4. Trong trò chơi Đồng xu may mắn có chức năng tặng vật phẩm hư cấu và tiền tệ trò chơi cho nhau, nhưng chỉ hoán đổi bình thường, nghiêm cấm hành vi mua bán tiền tệ trò chơi, nếu hội viên không nghe khuyến cáo, Đồng xu may mắn không chịu trách nhiệm việc mua bán hoặc hội viên yêu cầu chúng tôi hủy kết quả hoán đổi vật phẩm hư cấu, tiền tệ trò chơi.
 5. Công ty chúng tôi sẽ không can thiệp giải quyết tranh chấp của trường hợp hội viên tự giao dịch mua bán hoặc đổi đạo cụ, nhân vật và các thông tin ghi chép cho nhau.
 6. Công ty chúng tôi không bồi thường trường hợp tổn thất hoặc mất thông tin hội viên do thiên tai hoặc sử cố bất khả kháng.
 7. Người chơi đã mua thẻ nạp điểm, sau khi nạp vào, xem như đã tiêu dùng; số điểm đã nạp vào tài khoản người sử dụng, không thể chuyển nhượng cho người thứ ba.
 8. Người chơi phát hiện tài khoản bị người khác sử dụng hoặc bị phá họai tính an toàn sử dụng, thì phải lập tức báo với công ty; nếu thuộc trách nhiệm của người sử dụng làm cho tài khoản, mật mã, thông tin trò chơi bị người khác sử dụng gây ra tổn thất, công ty không chịu trách nhiệm hoặc xử lý tranh chấp và bồi thường. (Yêu cầu người chơi tự giải quyết bằng pháp luật để bồi thường thiệt hại).
 9. Sau khi đổi phiên bản mới ảnh hưởng tài khoản của một số hội viên xuất hiện phiên bản không chính xác hoặc các nguyên nhân do người sử dụng làm cho tài khoản không sử dụng được (đồng thời các người chơi khác vẫn đăng nhập trò chơi Đồng xu may mắn bình thường), công ty chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn giải quyết đến khi có thể tiếp tục sử dụng, nhưng trường hợp do sự cố của máy vi tính hoặc đường dây mạng của công ty viễn thông làm cho tài khỏan không sử dụng được gây tổn thất, thì công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường.
 10. Ngoại trừ họat động của trò chơi Đồng xu may mắn tổ chức và vấn đề cài phần mềm trò chơi, thì tất cả giao dịch khác sẽ không liên quan đến công ty chúng tôi.

Qui định của cuộc thi

Công ty có tổ chức họat động thi đua có thưởng, định kỳ hoặc không định kỳ, nếu hội viên bị nhân viên quản lý trò chơi xác thực vi phạm nội qui cấm trong qui định của cuộc thi, hoặc các điều chưa đề cập bằng phương pháp chơi không hợp lệ làm ảnh hưởng tính công bằng của trò chơi, công ty chúng tôi sẽ xử phạt theo qui định, và bị mất tư cách tiếp tục tham gia cuộc thi. Những nội qui thi chưa đựơc đề cập trong bản quy định, thì sẽ biên soạn trong thông báo cuộc thi trên trang web, và có hiệu lực kể từ ngày thông báo. Quản lý và biện pháp của chương trình đặc biệt khác Công ty sẽ tổ chức thi đặc biệt đối với những chủ đề và chức năng đặc biệt, công ty sẽ cung cấp hướng dẫn và nội qui của chức năng/họat động này, trường hợp người chơi không đồng tình với nội dung dịch vụ mới hoặc phương thức cuộc thi, thì không sử dụng chức năng này hoặc không tham gia cuộc thi.

Nhân viên dịch vụ khách hàng và quản lý trò chơi (GM) không xử lý trường hợp sau

 1. Liên tục gửi tin nhắn không có nội dung hoặc không có ý nghĩa cho nhân viên quản lý trò chơi, làm ảnh hưởng tư vấn của hội viên khác, nhân viên quản lý (GM) thông báo vẫn không cải thiện, thì chúng tôi sẽ tạm ngưng chức năng tư vấn trên mạng của tài khoản đó.
 2. Quá thời hạn quy định của hoạt động hoặc cuộc thi, gọi đến tư vấn nhận vật phẩm hư cấu hoặc giải thưởng thật, quà tặng.
 3. Yêu cầu công ty tiến hành hồi phục họăc chuyển nhượng, chỉnh sửa cài đặt điểm cho thẻ đã nạp vào tài khoản.
 4. Công ty nghiêm cấm hội viên lợi dung trò chơi Đồng xu may mắn để kinh doanh. Nếu hội viên tự ý giao dịch cá nhân, phát sinh tranh chấp không đựơc yêu cầu công ty hủy bỏ hoặc phục hồi số tiền trò chơi đã chuyển nhượng, công ty sẽ xử lý theo hợp đồng.
 5. Nhân viên chúng tôi sẽ không can thiệp nếu hội viên tự thỏa thuận nội qui chơi khác, ngoại trừ dùng cách chơi không hợp lệ làm ảnh hưởng tính công bằng.
 6. Nhân viên công ty không can thiệp vào tranh chấp và ân óan cá nhân, nhưng không được phát ngôn trên trang web tập thể như (đê tiện, thô lỗ, chửi tục, phá hoại danh dự, tấn công, uy hiếp, khiêu khích, kỳ thị chủng tộc và giới tính, từ ngữ không văn hóa, khiêu dâm, từ ngữ có hàm ý tình dục, vi phạm thuần phong mỹ tục, làm ảnh hưởng cảm quan của người chơi khác.) (Sẽ bị 【Hủy bỏ phục vụ phát ngôn】)
 7. Hỏi câu hỏi không liên quan đến trò chơi như nội bộ công ty, hệ thống, và tham số cài đặt của trò chơi hoặc vấn đề cá nhân của nhân viên quản lý hoặc thông tin cá nhân của hội viên khác. Nhằm bảo vệ thông tin bảo mật của công ty và cung cấp chất lượng phục vụ và đảm bảo quyền lợi của hội viên, chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi như trên, cám ơn sự phối hợp.
 8. Nếu phát sinh tranh chấp chuyển nhượng vật phẩm hư cấu thì người chơi tự giải quyết, nhân viên GM không làm trọng tài giải quyết những vấn đề tương tự.

Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trường hợp sau

 1. Vì lý do mạng của công ty viễn thông mà người chơi sử dụng bị rớt mạng, hoặc từ thoát ra, hoặc do lỗi của máy tính, làm cho thông tin trò chơi như điểm số bị thất thoát.
 2. Do chiến tranh, thiên tai và lý do bất khả kháng hoặc các lý do không phải con người gây ra, làm cho trò chơi bị bắt thóat ra, hoặc tai nạn không thể biết trước được. Công ty không chịu trách nhiệm bồi thường cho người chơi bị thiệt hại điểm số hoặc vật chất của ngày hôm đó.

Tránh nhiệm và rủi ro liên quan, do hội viên tự chịu trách nhiệm

 1. Hội viên công ty có khả năng phát sinh tình trạng sau: Hệ thống mạng cần phải tiến hành bảo trì. Sự cố của bản thân máy hoặc của thiết bị phần mềm phần cứng của hệ thống viễn thông bị mất hiệu lực. Do thao tác của con người làm cho trò chơi bị gián đọan, tạm dừng không thể sử dụng, trì trệ, nhập và lưu sai thông tin. Người thứ ba xâm nhập hệ thống chỉnh sửa, thay đổi nội dung. Thiết bị của công ty không thể hoạt động bình thường vì lý do chiến tranh, thiên tai, hoặc lý do bất khả kháng không phải do con ngừơi gây ra. Những trường hợp nêu trên, công ty chúng tôi không thể đảm bảo phần mềm họat chính xác, hòan chỉnh, an tòan, tin cậy, thích hợp, hiệu lực và ổn định, không rớt mạng và sai sót. Hội viên phải hiểu rõ rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra khi sử dụng phục vụ của công ty chúng tôi, không thể vì lý do này mà yêu cầu công ty bồi thường, đồng thời lưu giữ email, hồ sơ của hội viên gửi cho, nếu thông tin bị thất lạc khi gửi công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm.
 2. Thông tin hội viên nhắn trên trang web (như trò chuyện, chỉ lệnh…), nội dung được giới hạn như sau: Nghiêm cấm xâm phạm tài sản trí tuệ, bản quyền của người thứ ba hoặc lợi ích tập thể/cá nhân. Nghiêm cấm vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục. Nghiêm cấm phá hoại danh dự, quấy rối tình dục, kỳ thị chủng tộc, hoặc nội dung làm ảnh hưởng xấu cho trẻ em. Những vấn đề trên đều thuộc hành vi cá nhân của hội viên, nếu phát sinh hội viên phải tự chịu trách nhiệm pháp luật.
 3. Mua bán hoặc mua thẻ nạp tiền phi pháp: Mua thẻ nạp điểm trên mạng không rõ nguồn gốc là không an tòan, hội viên không được tự ý giao dịch mua bán điểm trò chơi, nếu mua trúng điểm lấy trộm của người khác sử dụng trả tiền trên mạng(thẻ tín dụng, thanh tóan điện tín giá trị nhỏ), thì công ty sẽ tạm thời đóng băng tài khoản này, đến khi hội viên này thanh toán xong thì tài khoản sẽ được phục hồi. Hội viên phải chịu tránh nhiệm pháp lý vì người khác sử dụng thẻ tính dụng mạo danh, công ty chúng tôi có trách nhiệm phối hộp cơ quan chức năng nhà nứơc điều tra.
 4. Công ty nghiêm cấm hội viên lợi dụng trò chơi Đồng xu may mắn để thực hiện hành vi kinh doanh. Nếu giao dịch cá nhân phát sinh tranh chấp của hội viên với nhau, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm.
 5. Hội viên có nghĩa vụ bảo quản tốt tài khoản và mật khẩu trò chơi Đồng xu may mắn, không đựơc tiết lộ, cho mượn, chuyển nhượng, hoặc cho người thứ ba biết. Nếu phát hiện tài khoản hoặc mật khẩu bị người khác lấy cắp, sử dụng phi pháp hoặc bị phá hoại tính an toàn, thì phải lập tức thông cho chúng tôi, công ty sẽ xử lý kịp thời. Nhưng không được hiểu lầm phương pháp xử lý của công ty có nghĩa hoặc hàm ý là bảo đảm hoặc bồi thuờng cho hội viện. Khi tài khỏan của hội viên bị người khác sử dụng phi pháp, công ty không có trách nhiệm bồi thường, nhưng hội viên có thể xin nhật ký trò chơi để đi báo cảnh sát về tội phạm viễn thông, xử lý khởi tố theo luật. Công ty sẽ cung cấp thông tin liên quan, phối hợp hỗ trợ điều tra.

Thông báo về thay đổi điều khoản

Do thay đổi điều luật hoặc nhu cầu cung cấp dịch vụ, công ty chúng tôi bảo lưu quyền lợi thêm mới, chỉnh sửa hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc một số điều luật trong qui định này, sau khi thay đổi sẽ thông báo ở trang đầu tiên, sẽ không thông báo từng cá nhân, người chơi không được vì thế mà yêu cầu bồi thường, đồng thời thông báo có hiệu lực sau khi thông báo. Hội viên một khi tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi thông báo, thì xem như đồng ý với điều khoản chỉnh sửa.