• 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 11/08/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 28/07/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 21/07/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo tối ưu hóa quá trình đăng nhập game 14/07/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 14/07/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo lỗi nhận mã đăng nhập 10/07/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo lưu ý đăng nhập game bằng Zalo 01/07/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 23/06/2020
  • 【Hoạt động】Diệt sâu bọ nhận lộc to 88.888.800 23/06/2020
  • 【Hoạt động】Đấu trường Bầu Cua, mỗi ngày tặng bạn 7.000.000!!! 16/06/2020
test