• 【Hoạt động】Chơi xóc đĩa - Đoán màu sắc 03/11/2020
  • 【Hoạt động】Đăng nhập đánh quái - Rút ngay 88.880.000 27/10/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 27/10/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 13/10/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo hợp nhất đăng nhập trang web 29/09/2020
  • 【Hoạt động】Đăng nhập giành phần thưởng - 4 bước nhận triệu bạc 23/09/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 23/09/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo nhân vật Face Book đã đăng nhập bình thường trở lại 23/09/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo lỗi đăng nhập game qua Face Book 23/09/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 15/09/2020
test