• 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì ngày 17 tháng 4 và ra mắt phòng game Chú hề 16/04/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo ngày 4/4 dịch vụ chăm sóc khách hàng nghỉ lễ 03/04/2018
  • 【Hoạt động】Thông báo ra mắt hệ điều hành IOS 30/03/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì ngày 30 tháng 3 30/03/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì ngày 27 tháng 3 và ra mắt 3 phòng game mới 26/03/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì ngày 20 tháng 3 19/03/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì ngày 13 tháng 3 13/03/2018
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì ngày 6 tháng 3 06/03/2018
  • 【Hệ thống】Google Play đã sửa lỗi tải game tại khu vực Đài Loan 27/02/2018
  • 【Hệ thống】 Thông báo trò chơi trực tuyến 09/02/2018
test