• 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 28/05/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 21/05/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 07/05/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 30/04/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 23/04/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 15/04/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo đăng nhập Face Book bình thường trở lại 15/04/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo lỗi đăng nhập trò chơi bằng FB 14/04/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo hoạt động Vòng quay may mắn chơi lại bình thường 02/04/2019
test