• 【Hoạt động】Kỳ tài thách đấu - Thông báo danh sách trúng thưởng Vòng 1 12/09/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 10/09/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 09/09/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo cập nhật IOS 06/09/2019
  • 【Hoạt động】Kỳ tài thách đấu 05/09/2019
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 03/09/2019
  • 【Hệ Thống】Máy chủ đã bảo trì xong. 01/09/2019
  • 【Hoạt động】Thông báo khôi phục hoạt động '' Xổ số cào'' Quốc Khánh 28/08/2019
  • 【Hoạt động】Thông báo tạm dừng hoạt động '' Xổ số cào'' Quốc Khánh 28/08/2019
  • 【Hoạt động】'' Xổ số cào'' Mừng ngày Quốc Khánh 27/08/2019
test