• 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 03/03/2020
  • 【Hoạt động】 Online giờ vàng nhận hồng bao Gacha kéo dài đến ngày 25/2 21/02/2020
  • 【Hoạt động】 Online giờ vàng nhận hồng bao Gacha 19/02/2020
  • 【Hoạt động】Mừng sinh nhật 2 tuổi. Đấu trường triệu xu 11/02/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo máy chủ bảo trì 11/02/2020
  • 【Hoạt động】Tăng cấp sang tết - Lì xì chất phết 01/02/2020
  • 【Hoạt động】VCK U23 GO GO ! Quà tặng thêm năm mới đã kết thúc !! 29/01/2020
  • 【Hoạt động】VCK U23 GO GO ! Quà tặng thêm năm mới đến rồi !! 24/01/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo tình trạng cập nhật IOS 20/01/2020
  • 【Hệ thống】Thông báo khắc phục lỗi đăng nhập tài khoản ZALO trên web 17/01/2020
test