Giới thiệu bạn bè -Tặng thưởng lớn Thời gian hoạt động : 10/5 - 30/5 (GMT+8)

Giới thiệu bạn bè -Tặng thưởng lớn

Tải / Mở game

Nội dung

Người giới thiệu và người được giới thiệu ở trong game đều phải đặt mật khẩu an toàn trước khi tham gia hoạt động này.

Người giới thiệu

  1. Tại sảnh trò chơi nhấn vào nút [Giới thiệu bạn bè] ở dưới màn hình,nhấn [Sao chép],chọn nhóm hoặc bạn bè bạn muốn chia sẻ.
  2. Để bạn bè tham gia [Đồng xu may mắn], mời bạn bè nhấn vào [Giới thiệu bạn bè] , sau đó nhập tên nick của bạn vào.
  3. Thành công giới thiệu 1 người bạn đến sẽ nhận được 120.000 đồng bạc! Tiếp tục giới thiệu bạn bè, đồng bạc tặng bạn sẽ càng nhiều!

Người được giới thiệu

Tham gia hoạt động
[Tham gia bang hội tặng 200.000 đồng bạc],
nhận đồng bạc miễn phí còn lập tức tăng LV1.

Chú ý :
Số điện thoại này là số được liên kết với mật khẩu an toàn.

Mời nhập số điện thoại

Cài đặt mật khẩu web

Mật khẩu
Mã xác minh

Mời nhập mật khẩu an toàn

Mời chọn nhân vật

Nickname Trạng thái
Mời chọn nhân vật